REGULAMIN WINERED

OGÓLNE

§1

Członkowie, bądź osoby na okresie próbnym, powinny zachowywać się kulturalnie względem innych,nie tolerujemy zachowania zbyt ofensywnego.

§2

Od członków wymagamy aktywności, szczególnie na organizowanych klanówkach. 3 niewyjaśnione nieobecności pod rząd = ostrzeżenie.

§3

Korzystamy z komunikatora DISCORD, na którym również wymagamy aktywności w związku z nowinkami klanu, organizacją rozgrywek, bądź w sprawach dotyczących nowych inicjatyw WINERED.

§4

Nie tolerujemy multiclaningu, toteż do WINERED nie zostanie przyjęta osoba, należąca już do innego klanu.

§5

Osoba niewykazująca żadnej aktywności przez minimum 2 miesiące dostanie ostrzeżenie, 3 miesięczny  brak jakiejkolwiek aktywności jest gwarancją usunięcie członka z klanu.

§6

Członkowie klanu powinni w sposób odpowiedni reprezentować jego imie, dobrowolnym jest ustawienie tagu “WR” przy nicku steam, czy innej aplikacji tego typu. 

§7

Wstępując do klanu, zgadzasz się na publikację materiałów zawierających twoje nagrania głosowe, tj. udział w klanowych montażach. WINERED jednak zobowiązuje się do niepublikowania treści kompromitujących.

 

DISCORD

§1

Będąc na kanale głosowym nie przekrzykujemy się wzajemnie i dajemy dojść innym do głosu.

§2

Nie spamimy @everyone na kanale przy każdej możliwej okazji, zamiast tego korzystamy z komendy @[ranga gry]

§3 

Nie wysyłamy linków mogących zaszkodzić drugiej osobie, scammy będą karane instant banem.

§4

Wspieramy twórczość naszych klanowiczów, ale nie zezwalamy na reklamy innych discordów.

 

 

REKRUTACJA

§1 

Przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 lat, bądź te, które podczas okresu próbnego wykażą się odpowiednim zachownaiem, mimo nieukończenia wymaganego wieku.

§2

Po wstępnej aplikacji, każdego obowiązuje okres próbny trwający umownie 3 tygodnie, może zostać wydłużony lub skrócony zależnie od aktywności nowej osoby.

§3

O pozostaniu świeżaka w klanie decyduje clan leader wraz z członkami klanu.

§4

Nie tolerujemy multiclanningu, toteż osoby będące w innym klanie nie zostaną przyjęte do WINERED.

 

SEKCJE

§1 

Poprzez sekcje rozumie się drużynę rankingową z ramienia WINERED, która posiada stały skład skupiony w obrębie konkretnej gry.

§2

Sekcja może zostać założona przez stałego członka klanu, który ma wstępny zamysł jej działania i propozycję składu.

§3

Do założonej sekcji może zostać dodana osoba niemająca dotychczasowego związku z WINERED.

§4

Rekrutacja do sekcji obowiązuje jedynie w jej obrębie, toteż gracz danej sekcji jest członkiem sekcji a nie ogólnego klanu WINERED do którego obowiązuje odrębna rekrutacja.

§5

Leader sekcji jest zobowiązany do przyjmowania nowych graczy w przypadku braków w składzie.

§6

W przypadku długiego braku aktywności danej sekcji, zostanie wyznaczony nowy leader lub drużyna zostanie całkowicie rozwiązana.

 

Nieznajomność regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, wstąpienie do WINERED jest równoznaczne z jego akceptacją.